Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier!  Algemene voorwaarden

Hoe groepsdynamica het functioneren van een team of een taakgerichte groep kan verbeteren

Het belang van groepsdynamica

In de afgelopen decennia is groepsdynamica steeds meer ondergeschikt gemaakt aan uiteenlopende managementstijlen en HRM-theorieën. Jammer genoeg heeft dit vaak tot onnodig ziekteverzuim en het disfunctioneren van teams geleid. Echter vormen de wetten van de groepsdynamica de motor van een team. Zowel goedschiks als kwaadschiks.


De wijze van het functioneren van groepen is universeel en al eeuwen hetzelfde

GROEPSDYNAMICA

Het functioneren van een taakgerichte groep (zoals bijvoorbeeld een team) heeft niets met het genereren van geld of omzet te maken, maar alles met de kwaliteit van samenwerken om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Het succesvol functioneren is mensenwerk.    

Gratis spreekuur

Gratis e-boeken

Gratis offerte

Heeft een team of een taakgerichte groep met (functionerings-)problemen te maken? Kom dan gerust op de koffie tijdens het Team Spreekuur. Iedere eerste en derde vrijdagmiddag van de maand.

Om het werken met een taakgerichte groep/team handzaam te maken, beschikken wij over e-boeken, presentaties en boeken waar je gebruik van kunt maken.

Indien gewenst is het ook mogelijk om een activiteit voor je team te organiseren of een teambuilding. Of om een TeamScan door te voeren. Of een teaminterventie uit te voeren. Maar altijd op basis van heldere afspraken.

Doelen & taken

Processen & structuur

Veiligheid & bescherming

Samenwerken & communicatie